Het bestuur
Wij zijn een christelijke organisatie die gedreven wordt door een team van vrijwilligers en een bestuur.
De Stichting werkt sinds 2020 aan armoedebestrijding met een duidelijke missie, visie en een doel.

Ambassadeurs

Vrijwilligers