ANBI STATUS

De voorwaarden voor stichtingen met de ANBI-status worden in 2014 aangescherpt. Vanaf 1 januari 2014 worden ANBI’s verplicht tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet.  De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit voorstel naar de Tweede kamer gestuurd om de transparantie in de filantropische sector te bevorderen.  Hij wil de regelgeving voor ANBI’s zodanig wijzigen dat zij met ingang van 1 januari 2014 verplicht zijn om diverse gegevens openbaar te maken via internet. De ANBI kan deze gegevens op een eigen website publiceren maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties. Volgens het concept tot wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR gaat het om de volgende gegevens: – de officiële naam van de instelling; – het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister; – het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling; – de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling; – de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling; – de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling. Bij de samenstelling van het bestuur gaat het vooral om de functies en de daarbij toegekende bevoegdheden en niet om de namen van de bestuurders. Wat betreft het beloningsbeleid gaat het niet alleen om de beleidsbepalers maar ook om de werknemers. Indien van toepassing kan hierbij worden volstaan met een verwijzing naar een van toepassing zijnde CAO of salarisregeling; – een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling, en – de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld. Bestaande ANBI’s moeten op die datum in elk geval de informatie via internet publiceren over hun laatste volledige boekjaar. Het voorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.

Voor meer informatie www.anbi.nl

 

Het jaarverslag 2020-2021

1.Algemeen
Het jaarverslag is niet alleen maar een overzicht van activiteiten en programma’s.
Het is ook meer dan een financieel verslag. Het is een verslag waarin we laten zien hoe we namens al onze trouwe donateurs vele kinderen en gezinnen helpen en hoe we dat steeds beter proberen te doen. Welke keuzes we daarin maken en welke enorme impact we daarmee bereiken. Stichting Kyanno voor Kinderen met een toekomst is opgericht op 1 juli 2020, met een visie en missie.

2.Onze visie

Elk kind een familie, elk kind een toekomst, familie is de enige effectieve plek voor ontwikkeling en herstel van kinderen. Het is de continuïteit, stabiliteit, onvoorwaardelijke zorg en de liefdevolle omgang, die zorgen voor een gezonde ontwikkeling van een kind.

3.Onze missie

Is om een bijdrage te leveren aan diverse projecten in het belang van een positieve ontwikkeling en zelfredzaamheid van kansarme kinderen. Onze voornaamste doelgroepen zijn kansarme kinderen, met name kinderen uit Sint Maarten, Suriname, Kalimantan, Nederland, India, Haïti en medio 2022 starten wij op met een pilot in Zuid-Afrika. Wij vinden dat deze kansarme kinderen net als ieder ander kind het recht hebben op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Kinderen zijn puur en onschuldig en elk kind heeft recht op een leven als kind. Het is van belang dat een kind zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien tot een volwaardig persoon.

4.Het bestuur

Van Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst bestaat uit een:

  • Voorzitter L. Kromowetjono;
  • Interim secretariaat M. Vijent;
  • Penningmeester K. Concincion.

Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door een tiental vrijwilligers. Niemand ontvangt voor zijn
werkzaamheden een vergoeding.
Niemand vermoedt hoe bijzonder dit jaar zou worden. Week na week groeide ook de bezorgdheid over de situatie in Nederland en in landen waar we onze programma’s uitvoeren.
Terugkijkend zijn wij echter ook heel dankbaar en trots op onze vrijwilligers, ambassadrices en het bestuur.

5.Doelstelling

Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst heeft als doel om zoveel mogelijk kansarme kinderen/gezinnen wereldwijd hulp en ondersteuning te bieden. Deze doelstelling tracht Stichting Kyanno te verwezenlijken middels het versturen van voedselpakketten naar verschillende weeshuizen en internaten en door Charity Days te organiseren voor arme gezinnen. Wij zien het als ons missie, om middels hulp van andere welwillende, deze kansarme kinderen en gezinnen deze kans te bieden middels gebruikmaking van deze Stichting. 

6.Tot het doel van de Stichting behoort tevens: 

- werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven;
- organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld
(door corona hebben wij deze acties niet kunnen uitvoeren);
- oproepen voor geldinzamelingsacties middels derden;
- informeren van donateurs van ontwikkelingen via de website;
- werven van vrijwilligers voor de Stichting;
- middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor naamsbekendheid.

7.Waar ging jouw euro naar toe? (Activiteiten)
Stichting Kyanno is een kleine stichting maar zoals u kunt zien met grote doorzettingsvermogen. Dit jaar heeft de stichting het volgende bereikt:
- het versturen van voedselpakketten: het afgelopen jaar heeft stichting Kyanno 15 weeshuizen en internaten voorzien van voedselpakketten, t.b.v. ca. 800 kansarme kinderen;
- het organiseren van Charity Day: 20 gezinnen hebben voedselpakketten en een geldbedrag mogen ontvangen;
- geldinzamelingsactie voor schooluniformen en kerstkleding: deze actie heeft een totaliteit van ca. €1000,- opgebracht t.b.v kinderen in Kalimantan.
- kind sponsoren: dit jaar heeft de stichting drie kinderen uit arme gezinnen gesponsord, Eén uit Kalimantan, één uit India en één uit Haïti;
- En nog veel meer.

Gegevens:

KvK Nr:78469090
E-mail: stichtingkyanno@gmail.com
Tel: +31685662160
De werkzaamheden worden verricht vanuit Almere.

8.Doelstelling 2022-2024

  • meer sponsoren werven;
  • de frequentie van de zendingen per maand verdubbelen;
  • het invullen van de vacatures secretariaat en coördinator;
  • meer projecten uitvoeren in Nederland zoals onze pilot cadeaukaart à €35,- per maand met een looptijd van 1 jaar;
  • meer acties.