Voedselbank  Delaiah Family

 

De eerste Voedselbank in Suriname sinds 2014 is onderdeel van Stichting Delaiah Family, een non profit organisatie met als doelstelling: Het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme gezinnen in Suriname middels toegang tot voedsel, educatie en een veilige woonomgeving.

De Voedselbank verzamelt voedingsmiddelen en verdeelt wekelijks voedselpakketten aan gezinnen die door een reeks van tegenslagen niet zelfstandig in hun eigen voedselbehoefte kunnen voorzien. Deze gezinnen hebben vaak te maken met langdurige werkloosheid, langdurig ziekte en een te laag maandelijksinkomen. Als gevolg gaan de kinderen in deze gezinnen vaak met honger naar school, waardoor zij zich slecht kunnen concentreren op hun eigen ontwikkeling.

Naast het voorzien in de voedselbehoefte van deze gezinnen zal Stichting Delaiah Family lange termijn kansen bieden om de situatie van het gehele gezin te verbeteren. Zo zullen er training, opleiding en maatschappelijke begeleiding aangeboden worden. Dit allemaal om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Om nog meer gezinnen te kunnen helpen zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers en sponsoren van voedsel of van trainingen en educatie. Ik hoop dat u mee doet!

Groet, Olivia

Hoop Voor Kinderen

Hoop Voor Kinderen (HVK) is opgericht op 12 mei 2017 en is een non-profit organisatie.
De kinderen die gehuisvest worden zijn afkomstig van Justitiële instanties. HVK staat geregistreerd bij de KKF en het ministerie van Sociale Zaken en wordt erkend door het ministerie van Justitie en Politie.

Doelgroepen

Onze doelgroep betreft kinderen, die geïnfecteerd zijn met HIV, lichamelijk zijn misbruikt, met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en die vanuit verschillende crisis situaties bij ons terecht zijn gekomen.

Visie

De stichting is van mening dat elk kind in een veilige, vertrouwelijke en liefdevolle omgeving moet opgroeien en een onbezorgde jeugd moet hebben. Vanuit deze visie wil de stichting dat de kinderen de juiste zorg, aandacht en (specialistische) begeleiding krijgen. Hierdoor kunnen de kinderen een gezonde weerbaarheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen om zo, als zij volwassen zijn, hun eigen weg op kunnen gaan. De stichting wil graag haar kennis en ervaring delen met andere tehuizen en instellingen om zo een expertisecentrum voor kindermisbruik in Suriname te vormen. Het uiteindelijke doel is om uiterlijk 2026 een opvangcentrum te hebben, dat onderdak biedt aan maximaal 200 pupillen die onder constante begeleiding en/of monitoring van o.a. de Overheid zijn.

Missie

Stichting HVK zet zich in voor kinderen die HIV geïnfecteerd zijn, die een verstandelijke beperking hebben en die voorlopig niet meer thuis kunnen of mogen wonen, omdat zij slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Hierdoor zijn deze kinderen getraumatiseerd of beschadigd en dus extra kwetsbaar. De stichting streeft ernaar om deze kwetsbare kinderen een veilig en liefdevol thuis te bieden waar ze zich weer kind kunnen voelen, zich kunnen ontwikkelen en zo volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Bestuursleden en vrijwilligers streven ernaar, samen met de kinderen één grote familie te vormen,
waarbij het geloof, liefde, rust en geborgenheid belangrijke pijlers zijn.

Bron: webpage hoop voor kinderen

 

 

 

 

 

Project 167 Wisma Asih (huis van genade) kerk te Suriname