Kom je in actie voor armoede bestrijding onder de kinderen van Zilakoma in Malawi?

Malawi, officieel de Republiek Malawi, is een land in Afrika dat grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi is de huidige naam voor het voormalige Britse protectoraat Nyasaland. Nyasa is de oude benaming voor het Malawimeer dat een groot deel van de grenzen van Malawi bepaalt. Malawi is op 6 juli 1964 als onafhankelijke staat ontstaan uit het Britse protectoraat Nyasaland (sinds 1907; voor die tijd was het een British Central Africa Protectorate (= Brits Centraal-Afrikaans Protectoraat). Malawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd. Malawi heeft meer dan 19 miljoen inwoners, met een groeicijfer van 2,75%. ..

Volgens schattingen uit 2007, is ongeveer 80% van de bevolking christelijk. De Rooms-Katholieke Kerk en de Kerk van Centraal-Afrika vormen hierin de grootste christelijke groepen. Daarnaast is er ook een klein aantal anglicanen, baptisten, evangelisten en adventisten. Ongeveer 13% van de bevolking is moslim, waarvan de meesten tot de moslimbevolking van Sunni, Qadriya of Sukkutu horen. Andere religieuze groepen in het land zijn onder meer joden, rastafari, hindoes en baha’is. Atheïsten maken ongeveer 4% van de bevolking van Malawi uit.

Kindersterfte is hoog en de levensverwachting bij de geboorte ligt op 50,03 jaar. Malawi kent een hoog percentage volwassenen die besmet zijn met hiv/aids (ongeveer 930.000 volwassen, wat 11,9% van de bevolking is). Er vallen ongeveer 68.000 doden per jaar door aids, en per dag raken ongeveer 250 mensen geïnfecteerd. Ten minste 70% van de ziekenhuisbedden in Malawi zijn bezet door aidspatiënten. Het hoge percentage van infectie heeft ertoe geleid dat naar schatting 5,8% van het aantal agrarische arbeidskrachten zal sterven aan deze ziekte. Eveneens heeft dit een negatieve invloed op het bbp. De overheid besteedt jaarlijks meer dan 120.000 dollar uit aan begrafenissen voor ambtenaren die sterven aan deze ziekte.

Er heerst eveneens een hoge mate van risico op ernstige infectieziekten, zoals bacteriële en protozoale diarree, hepatitis A, buiktyfus, malaria, pest, schistosomiasis en hondsdolheid. Malawi tracht vooruitgang te boeken op het verminderen van kindersterfte en het verminderen van hiv/aids, malaria en andere besmettingen.

Bron: Wikipedia

Stichting Kyanno voor kinderen met een toekomst, gaat een maandelijkse bijdrage doen om de armoede onder de Zilakoma inwoners op alle fronten aan te pakken. Het doel van dit programma is om inwoners van Zilakoma zodanig zelfstandig te maken  dat ze op eigen kracht verder kunnen. Dit proces gebeurt in nauwe overleg met de inwoners van Zilakoma.

|Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren, wij blijven de gemeente van Zilakoma steunen tot ze op eigen kracht vooruit kunnen. Want dat is het doel van dit programma. Het voedsel tekort in het land baart ons wel zorgen, want dit is één van de  belangrijkste behoeften bij goed ontwikkelen van kinderen met name voor  hun concentratie en welzijn.

Er zijn nog meer obstakels die aangepakt moeten worden:

  1. de scholen zijn te klein;
  2. er is te weinig meubilair;
  3. er is te weinig lesmateriaal ;
  4. in de onderbouw zitten soms wel honderden leerlingen in de klas.

Naar school gaan is gratis, maar alle andere kosten zoals schoolboeken en uniformen, zijn voor de ouders. Als de ouders dit niet kunnen opbrengen dan blijven de kinderen thuis.

Goed onderwijs, voldoende voedsel voor alle kinderen in Zilakoma, daarvoor wil Stichting Kyanno haar inzetten met een maandelijkse donatie! Wij zijn dankbaar voor de trouwe steun van onze donateurs en hopen van harte dat u hier ook bij betrokken wilt zijn. Help ons, zodat wij anderen kunnen blijven helpen. Alvast heel hartelijk dank voor uw gift en gebed!